Mest

Waarom zou je mest gebruiken?

Een uitstekende natuurlijke meststof, mest verbetert de kwaliteit van de bodem op de lange termijn door het te verrijken met humus, een essentieel element voor microbieel leven. Een mengsel van uitwerpselen en plantenstrooisel, maar brengt ook een biologisch evenwicht in de bodem, waaraan traditionele chemische meststoffen soms moeilijk voldoen.

Hoe kwaliteitsmest herkennen?

De beste mest is er een die een homogeen aandeel dierlijke uitwerpselen en stro heeft. Er zijn verschillende soorten: paardenmest (heet genoemd) zal geschikt zijn voor kleigrond, terwijl koeien- of varkensmest (koud genoemd) meer geschikt is voor kalkhoudende of zandige grond, zelfs als het een groot aantal bevat hogere ziekteverwekkers. Verder mag het product niet "druppelen" of een te compacte massa vormen.

Wanneer gebruiken?

De beste tijden om mest te verspreiden zijn late herfst of winter. Omdat de afbraak van de mest langzaam is, kan deze de grond beschermen en er geleidelijk mee mengen vóór de nieuwe aanplant in het voorjaar.

Hoe verder te gaan?

Het is niet nodig om de aarde te graven en de mest erin te begraven, een eenvoudige verspreiding op het oppervlak is voldoende. Mest, vooral als deze van gemiddelde kwaliteit is, kan agressief zijn en de grond uit balans brengen, wat nadelig zal zijn bij het planten van toekomstige gewassen.