Informatie

Kies een olieketel

Kies een olieketel

Energie nog steeds in zwang

Stookolie blijft een van de belangrijkste energiebronnen voor ketels in Frankrijk, zowel voor individuele als collectieve woningen. Gewoonlijk draagt ​​de verbranding van stookolie in de ketel de hoge temperatuur over aan het water dat naar het leidingennetwerk wordt gestuurd.

Hoge opbrengsten

Het verbrandingssysteem van dit type ketel heeft een tank nodig om de brandstof op te slaan. Een zeer effectieve oplossing voor het verwarmen van grote oppervlakken. Maar condensatiesystemen of systemen gekoppeld aan een warmtepomp bieden nog betere opbrengsten.

Nadelen van de olieketel

De radius van de nadelen van olieketels, de behoefte aan een tank is natuurlijk bindend. Soms stinkend en vooral omvangrijk (er bestaan ​​toch verschillende maten), kan het worden begraven in een tuin of in een daarvoor bestemde ruimte worden geplaatst en geïsoleerd. De tank moet ook regelmatig worden bevoorraad. Een ander probleem: de kosten. De initiële installatie is inderdaad duurder dan die van een gasketel met hetzelfde vermogen. In gebruik is de prijs van stookolie ook erg hoog. Ten slotte maken het hoge niveau van CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele energie het geen ecologische oplossing.