Informatie

Ik verander mijn verwarming, op welk hulpmiddel heb ik recht?

Ik verander mijn verwarming, op welk hulpmiddel heb ik recht?

De verwarmingsboostbonus

Het wordt ook wel genoemd Boiler conversie bonus, en dit is de afstammeling van de Premium boost energiebesparingen. Hoe het ook heet, het is afhankelijk van het inkomen en is bedoeld om een ​​ketel of kolengestookte verwarmingsapparatuur te vervangen. Het varieert van 500 tot 4000 €, afhankelijk van de middelen van het huis of het geplande werk.

Het belastingkrediet voor de energietransitie

Het belastingkrediet voor energietransitie, of ISCED voor vrienden, is waarschijnlijk de bekendste van de financiële steun voor renovatiewerken energie. Ken je hem voor het veranderen van ramen of isoleren van dakruimtes? Het kan ook de rekening voor bepaalde verwarmingsapparatuur met 30% verlagen, exclusief installatiekosten, als het werk wordt uitgevoerd door een erkende milieugarantie (RGE). Zonder middelen test, is het afgetopt volgens de middelen van het huis en betreft alleen hoofdwoningen.

Eco-lening tegen nulrente

Meer dan financiële hulp, de nultarieflening of PTZ is een lening bedoeld om de installatie, vervanging of installatie van bepaalde verwarmingssystemen met goede energieprestaties te financieren. Bijvoorbeeld? Zonneboilers of warmtepompen. Aangezien dit een lening is, wordt deze door de bank verstrekt op vertoon van de offerte, terugbetaalbaar gedurende 15 jaar en zonder rente. Wees voorzichtig, u hebt nog steeds een lenersverzekering nodig!

Beperkte btw

Verlaagde btw-tarief is een eco-gebaar dat de prijs verlaagt van bepaalde apparatuur of voorzieningen die verbeteren thermische prestaties van een hoofdwoning. De producten die ervan profiteren, zijn daarom onderworpen aan een belasting over de toegevoegde waarde van 5,5%, meestal tegen 20%. En de maatregel is ook van toepassing op bepaalde warmwaterinstallaties zoals thermodynamische of zonneboilers.

Hulp van de ANAH

De ANAH is de National Housing Agency, aan de oorsprong van het Habiter Mieux-programma dat subsidies en financiering biedt aan de meest bescheiden huishoudens. Het doel? Vecht tegen brandstofarmoede. Het resultaat is een echt steunprogramma, van energiebalans tot subsidies, afgetopt op basis van inkomen en bedoeld voor eigenaren van oude woningen voor werk uitgevoerd door RGE-ambachtslieden.

De energievoucher

Een van de meest recente financiële boost, de energiecontrole is een cheque van 48 tot 277 € die wordt gegeven aan de meest bescheiden huishoudens. Vaker gebruikt om gas- of elektriciteitsrekeningen te verrekenen, kan het ook aan een EGR-professional worden gegeven om een ​​factuur voor thermische renovatiewerkzaamheden geheel of gedeeltelijk te betalen!

Energiepremies

De energiepremie wordt toegekend als onderdeel van de CEE-apparaat of energiezuinig certificaat, door de energieleveranciers zelf. Om er gebruik van te maken, wenden we ons tot hen, daarom zijn de bedragen zeer variabel afhankelijk van middelen, werken en plaatsen.

De andere hulpmiddelen

Bepaalde pensioenfondsen, bepaalde lokale of regionale overheden bieden ook steun bij thermische renovatiewerken. We aarzelen niet om te informeren voordat u met de werkzaamheden begint, omdat het vaak nodig is om aanvragen of bestanden in te dienen voordat u de offerte accepteert. Onder bepaalde voorwaarden kan het centrum voor overheidsfinanciën van de gemeente ook vrijstelling van de gehele of een deel van de onroerende voorheffing aanvaarden na de werkzaamheden. Nogmaals, wij informeren. En voor meer informatie over de mogelijke hulp en cumulatie voor een bepaald project, haasten we ons om een ​​financiële hulpsimulator in twijfel te trekken!