In detail

Donor-eigenaars: Anah-hulp voor huisverbetering

Donor-eigenaars: Anah-hulp voor huisverbetering

De Anah (National Agency for Home Improvement) kan, onder bepaalde voorwaarden, tot meer dan een derde van het bedrag van het werk subsidiëren voor verhuurders die overeenkomen de huurplafonds te respecteren. Hoe kom ik eraan?

Anah verleent tot 45% van het werk

In 2011 zal € 209 miljoen worden besteed aan subsidies voor de verbetering van woningen. De Anah subsidieert tussen 25% en 35% van het bedrag van het werk, tot een limiet van € 80.000 per accommodatie. En op het gedelegeerde grondgebied van Grenoble Alpes Métropole kan tussen 35% en 45% worden gesubsidieerd.

De voorwaarden voor het toekennen van subsidies van Anah

Om deze financiering te verkrijgen, moeten huiseigenaren aan de volgende voorwaarden voldoen: - De eigenaar zijn van een woning die gedurende ten minste 15 jaar is voltooid. - Verricht zwaar werk of werk om de accommodatie te verbeteren door de operator vooraf een rooster van verslechtering of onhygiënische omstandigheden van het gebouw en / of de behuizing te laten vullen. - Na het werk een minimaal energieprestatieniveau E bereiken (en zelfs D voor Grenoble Alpes Métropole). - Onderteken met Anah een gecontroleerde huurovereenkomst (intermediair, sociaal of zeer sociaal) voor een minimale duur van 9 jaar (en in sommige gevallen tot 15 jaar voor Grenoble Alpes Métropole). - Verbinden dat de accommodatie de fatsoenlijke kenmerken respecteert die door de wet zijn vastgelegd. - Huur aan particulieren als hoofdverblijf. - Respecteer de huurplafonds en huur aan huishoudens met bescheiden middelen.

Extra belastingaftrek

Naast steun voor werken, zullen verhuurders van onroerend goed profiteren van een belastingaftrek op hun bruto-inkomen uit vermogen: 30% voor een overeenkomst met tussentijdse huur, 60% voor een overeenkomst met sociale of zeer sociale huur. Een raster van huurplafonds over het hele grondgebied zou binnenkort beschikbaar moeten zijn op de Anah-website.

De overeenkomst zonder werk

Als een verhuurder geen werk in zijn accommodatie wenst uit te voeren of als het te verrichten werk niet onder de steun voor werken valt, kan hij toch een overeenkomst aangaan met een minimumduur van 6 jaar. Hij verbindt zich ertoe om aan huurders te verhuren onder middelvoorwaarden en met gecontroleerde huurniveaus die identiek zijn aan die van de overeenkomst met werken. In ruil daarvoor profiteren de eigenaars van een belastingaftrek van 30% of 60% op hun bruto-inkomen uit vermogen.

De Loca ++ premium voor Grenoble Alpes Métropole

Om een ​​meer betaalbaar huuraanbod in het privépark te ontwikkelen, bieden Grenoble Alpes Métropole en zijn partners Loca ++ aan, een burgerplan voor financiële prikkels en persoonlijke assistentie. De eigenaar kan, onder bepaalde voorwaarden, dus profiteren van een premie van 5.300 tot 6.100 € per accommodatie, afhankelijk van zijn grootte, van 60% aftrek op inkomen uit vermogen gedurende de gehele duur van de overeenkomst voor sociale woningbouw of heel sociaal, een gemakkelijke en duurzame huurgarantie en eindelijk gratis hulp bij het opstellen van het dossier en een snelle betaling van financiële hulp.Voor meer informatie: www.anah.fr


Video: DONORKIND TOINE heeft misschien wel 200 BROERS EN ZUSSEN (December 2021).